Đồng hồ Longines chính hãng tại Việt Nam | Showroom Tràng Tiền Plaza
Đồng hồ Longines L4.974.3.99.7
38.50 x 38.50mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L/ Mạ vàng công nghệ PVD | 3 bar (30m)
Giá: 44,319,000đ
Đồng hồ Longines L2.893.4.78.6
42.00 x 42.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L | 3 bar (30m)
Giá: 46,189,000đ
Đồng hồ Longines L4.320.2.11.7
38.50 x 38.50mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nữ | Thép không gỉ 316L/ Mạ vàng công nghệ PVD | 3 bar (30m)
Giá: 20,196,000đ
Đồng hồ Longines L2.893.5.57.7
42.00 x 42.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ/ Vàng hồng 18 krat 200 | 3 bar (30m)
Giá: 84,150,000đ
Đồng hồ Longines L2.755.5.57.7
38.50 x 38.50mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ/ Bọc vàng 18K | 3 bar (30m)
Giá: 77,231,000đ
Đồng hồ Longines L4.809.4.11.6
34.50 x 34.50mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L | 3 bar (30m)
Giá: 35,904,000đ
Đồng hồ Longines L4.922.2.11.2
40.00 x 40.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L/ Mạ vàng công nghệ PVD | 3 bar (30m)
Giá: 29,733,000đ
Đồng hồ Longines L4.922.2.12.2
40.00 x 40.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L | 3 bar (30m)
Giá: 29,733,000đ
Đồng hồ Longines L4.922.1.11.7
40.00 x 40.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L/ Mạ vàng công nghệ PVD | 3 bar (30m)
Giá: 33,473,000đ
Đồng hồ Longines L4.922.4.92.2
40.00 x 40.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L | 3 bar (30m)
Giá: 28,798,000đ
Đồng hồ Longines L4.922.1.12.2
40.00 x 40.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L/ Mạ vàng công nghệ PVD | 3 bar (30m)
Giá: 29,733,000đ
Đồng hồ Longines L4.922.1.11.2
40.00 x 40.00mm | Sapphire/ Chống trầy xước | Automatic/ Máy tự động lên dây cót | Nam | Thép không gỉ 316L/ Mạ vàng công nghệ PVD | 3 bar (30m)
Giá: 29,733,000đ
.